Správny pohybový vývoj dieťaťa

NAUČTE SA HODNOTIŤ SVOJU RATOLESŤ

V zdravom pohybovom vývoji dieťaťa nie sú také dôležité míľniky vývoja – teda kedy čo dieťa urobí, ale skôr ako to urobí. Napríklad otočí sa z chrbta na bruško asi v 5. mesiaci. Nie je dôležité, či tento pohyb urobí v 4., 5. alebo 6. mesiaci, ale akým spôsobom. Inými slovami, podstatná je kvalita pohybového vývoja, nie kvantita.
Vývoj dieťaťa má svoje zákonitosti. Najskôr si ovláda hlavičku, postupne celú chrbticu a až potom sa stavia na nohy. Aby vedelo chytiť do ruky hračku, musí mať najskôr do pohybu zapojený ramenný kĺb a aby vedelo dokonale chodiť, musí sa dôkladne vyvinúť bedrový kĺb. Ak chce mať šikovné pršteky a chytať nimi i drobnejšie hračky, musí sa ruka rozvinúť od malíčka až k samostatnému pohybu palca a ukazováka.

Ako sa teda dieťa pohybuje od narodenia až do prvého roku života ?

V prvých týždňoch po narodení sa síce zdanlivo pohybuje chaoticky, ale v skutočnosti je jeho aktivita ovplyvnená okolitým svetom, reaguje na rozličné vnútorné i vonkajšie podnety. Na chrbte je neisté, ešte nevie zaujať stabilnú polohu. Na brušku je to lepšie, hlavička vytočená nabok a rúčky skrčené do tvaru „ ucha hrnca“, ritka nad podložkou.

obr. 1

 

V 1. mesiaci vidí len každé druhé dieťa. Ruky i nohy sa začínajú uvoľňovať, a to hlavne v polohe na brušku. Lakte i panva sa už umúdrili a klesli na podložku (obr.1). Keď leží na chrbátiku a otočí hlavičku do jednej strany, do tej istej strany vytvorí chrbtica „céčkový“ oblúk (obr.2).

obr. 2

Čo je dôležité?

Všimnúť si, či pravá a ľavá strana sa zapája do pohybu rovnako, či otočí hlavičku na jednu i druhú stranu, či nie je príliš chabé alebo naopak príliš dráždivé. Je jeho poloha na brušku podobná obr.2 ?

V 2. mesiaci už vidia svet všetky zdravé deti. Tým, že povolilo svalové napätie na rukách i nohách, je držanie tela voľnejšie, dieťa si chytí pred telom svoje ručičky, na brušku sa panvová časť uvoľnila k podložke, tým sa ťažisko tela presunulo do oblasti pupka a dieťa sa môže oprieť o predlaktia a vzpriamiť hlavičku do 45° nad podložku (obr.3 a 4).

obr. 3

obr. 4

Čo si všímať?

Nezakláňa hlavu príliš dozadu, neprehýba sa ako luk, na chrbte otáča hlavičku do oboch strán rovnako, nie je príliš chabé, registruje okolie ? Pršteky na rukách by mali byť uvoľnené, do pästičiek ich zovrie len keď sa hnevá.

3. mesiac je kľúčový. V tomto období sa vytvára prvá symetrická opora o lakte, to znamená, že chrbtica sa vzpriamila do hornej hrudnej oblasti a dieťa dokáže otočiť hlavu nabok izolovane od trupu. Vzpriamuje ju do 60°.

obr. 5

obr. 6

Na chrbte dokáže udržať nohy nad podložkou v pravom uhle, je to preto že sa opiera o medzilopatkové svaly a brušné svaly nastavia panvu do strednej polohy. Pri otočení hlavičky nabok udrží stredné postavenie trupu. (obr. 5, 6).

 

obr. 7

Čo je dôležité?

Díva sa rovnomerne pred seba, neukláňa hlavu nabok, nezakláňa ju dozadu ? Opiera sa o oba laktíky rovnako? Udrží nožičky v polohe na chrbátiku zdvihnuté alebo sa musí opierať o pätičky ?

Porovnaj neideálnu polohu na bruchu. (obr.7)

4,5 mesačné dieťa ovláda chrbticu už do hrudno – driekového prechodu, preto dokáže na brušku presunúť ťažisko do boku, oprieť si nožičku o zohnuté kolienko a vziať si hračku zboku. Na chrbte už chytá hračky aj cez strednú rovinu a tým začína otáčanie tela na bok. (obr.8 a 9)

obr. 8

obr. 9

V 5. mesiaci mu už nerobí problém držať hračku oboma rukami. Dieťa si ju obzerá pred telom, má pritom zdvihnuté nožičky, brušné svaly sú už dostatočne silné, aby ich udržali. Na brušku je stále viac a viac zvedavé, nadvihuje sa už na temer vystreté ručičky. Občas robí „lietadielko“ na brušku.

obr. 10

Čo je dôležité?

Keď leží na brušku, vie si zobrať hračku zboku bez toho, aby spadlo na nos? Nezakláňa hlavičku pri „lietaní“ ? V polohe na chrbátiku chytá hračky do ruky, nemá pritom pocit neistoty, je jeho poloha na podložke stabilná ?

Porovnaj neideálnu polohu na bruchu. (obr.10)

V 6. mesiaci je chrbtica rozvinutá až po panvu a to je hlavný predpoklad k prvému globálnemu pohybovému prejavu a to je otáčanie z chrbta na bruško. Začína pohybom ruky a trupu za hračkou na bok, následne sa pridajú nohy a otáčanie sa dokončí. Na brušku už nemá problém vystrieť ruky v lakťoch a občas sa mu podarí zdvihnúť bruško nad podložku. (obr.11)

obr. 11

Čo si všímať?

Nezakláňa príliš hlavu, ohne nohu v kolienku pri otáčaní, neostane mu ruka pod telom ? Keď je na brušku a nadvihuje panvu, nepovolia mu ručičky, udrží sa na nich ?

7-mesačné dieťa dokáže udržať svoje telo i v polohe na boku, tzv. „plážová poloha“ (obr.12) a preto je neskôr v 8. mesiaci schopné objavovať priestor nad podložkou, čiže z tejto bočnej polohy sa cez ruku odtlačiť do šikmého sedu (obr.13) a neskôr i samostatného sedu bez opory. Treba si uvedomiť, že zdravé dieťa sa nikdy neposadí cez bruško spredu, ale vždy do kríža, s využitím šikmých brušných svalov.

obr. 12

obr. 13

Deti si sadajú aj inak, a to z polohy na štyroch, kedy sa prehupnú cez stehno na zadok. Keďže sed je veľmi zaťažujúci na chrbticu, nechcime, aby naše deti sedeli skoro. Stačí, ak sa posadia v 9. mesiaci, a aj to samostatne bez pridŕžania sa niečoho.

Čo je dôležité?

Pretočí sa z bruška na chrbátik bez zbytočného zakláňania hlavičky ? Nechce sa plaziť ? Nevadí, nie každé dieťa sa plazí. Môže len „rúčkovať“ a točiť sa do boku. Ak dieťatku podáte hračku zhora a leží práve na boku, načahuje sa za ňou ?

Od 9. mesiaca už vývoj ide veľmi rýchlo. Dieťa začína liezť. (obr.14) Tu je podstatné, aby striedalo ruky a nohy zvlášť, aby sa nestalo, že hopká na kolenách znožmo ako zajko, aby sa trup nekýval z boka na bok, aby chrbtica bola rovná a nie prehnutá smerom dolu alebo nabok.

obr. 14

Čo je dôležité?

Aj keď 20% detí preskočí lezenie a ide rovno na nožičky do stoja, je na nás rodičoch, aby sme ho do lezenia nalákali, hrali sa s ním na štyroch. Vycvičí si totiž chrbticu a tá ho lepšie podrží, keď bude stáť a chodiť.

V 10. mesiaci je dieťa pripravené postaviť sa na nohy (obr.15, 16).

obr. 15

obr. 16

Čo si všímať?

Či nakročí jednou nohou, či sa nevyťahuje do výšky len pomocou rúk, či začína najskôr chodiť do boku a až neskôr smerom dopredu s oporou a následne sa pustí do priestoru.

V 11. mesiaci sa chôdza zdokonaľuje, dieťa skúša prvé samostatné krôčiky. Pri hre s hračkami má stále šikovnejšie pršteky. Vie pohnúť palček oproti malíčku. Chôdza je ešte neobratná, rúčky má zdvihnuté hore a tým si udržiava rovnováhu.

O samostatnej chôdzi možno hovoriť, až keď sa dieťa bez problémov dokáže zastaviť v priestore a nielen padnúť do náručia mamine. Netreba sa ponáhľať a nútiť ho do chodenia, stačí ak sa rozbehne na vlastných nohách až v 18. mesiaci.

MUDr. Monika Klenková