Rehabilitačné cvičenie pre deti

  • program pre deti  ( 0 – 10 rokov ) je kontrolovaný rehabilitačným lekárom
  • vyškolený fyzioterapeut pohybovým programom koriguje rôzne poruchy pohybového systému, napr. centrálnu koordinačnú a tonusovú poruchu, Torticollis, chybné držanie tela, ploché nohy a pod.
  • cvičí sa zábavnou formou individuálne alebo vo dvojici
Trvanie30 minút
Cena20 EUR
Termínkaždú stredu 16.00 - 19.00 hod.
Najbližší termínkoncom novembra - včas oznámime