Baby handling

 

Hoci vývoj dieťaťa do jedného roka má svoje pravidlá, každé dieťa prichádza na svet ako osobnosť a aj jeho pohybový vývoj treba posudzovať individuálne.

Čo je Baby handling?

Je to súbor pohybových zručností a cvičení, ktoré rodičia a príbuzní využijú pri dennej starostlivosti o dieťa do jedného roka. Prenášanie na rukách, pomoc pri dvíhaní, pretáčaní v jeho jednotlivých vývojových štádiách, či cviky, ktoré podporia jeho pohybový vývin. Pod vedením lekára lepšie porozumejú pohybu svojich detí a budú ho vedieť včas usmerniť. Zároveň sa naučia, ako si chrániť chrbticu pred preťažovaním pri starostlivosti o svoju ratolesť.

Prečo Baby handling?

Problémy s osovým aparátom a pohybom má dnes čoraz viac detí už od útleho veku. Rodičia sa často spoliehajú na to, že pediater včas odhalí vývojovú odchýlku v pohybe dieťaťa.
Pravdou však je, že väčšina pediatrov nemá školenie vo vývojovej kineziológii, čiže kvalitatívne odchýlky nehodnotia.
To je však kľúčový moment u dieťaťa lebo nie je dôležité kedy pohyb vykoná, ale ako ho urobí. Ide o kvalitu jeho prevedenia. Baby handling je tiež súčasťou komplexnej terapie u dieťaťa so zisteným pohybovým problémom. Urýchli sa tým liečebný proces a predíde sa fixácii nevhodných pohybových vzorov.

Kedy začať s pohybovým handlingom?

Čím skôr, tým lepšie. Najľahšie sa cvičí s deťmi od 0 do 6 mesiacov, potom už cvičenie vyžaduje neustálu zmenu polôh a pohybu, aby dieťa bolo motivované. Čím skôr informovaný rodič spozoruje, že niečo nie je v poriadku, tým skôr je možné zistenú odchýlku upraviť.

Aké pomôcky používame pri Baby handlingu ?

Ideálne je, ak dieťa vníma Baby handling ako hru. Vhodné sú obľúbené hračky, stimulačné pomôcky, lopta, reflexball a podobne. V prípade nespolupracujúceho dieťaťa máme k dispozícii originálny model bábätka.