Lev ( 23.7 – 23.8 )
Veľká pružná mačka vzbudzujúca rešpekt, ale i obdiv a nemý úžas pri pohľade na pohybovú symfóniu kráľa zvierat. Ladnosť a gracióznosť behu, ale i mrštnosť, odraz a smrtiace objatie, akým vyhliadnutej koristi nedá šancu, materinská neha v stisku nebezpečnej papule, keď ide o vlastné potomstvo a cestu k bezpečnému úkrytu. Špičkový svalový orchester okamžite reagujúci na pokyny centrálneho dirigenta, ktorý je zasa pozorným poslucháčom a počúva tvorivé pripomienky členov pohybového telesa. Tajomstvo ukryté v perfektnej koordinácii, svalových súhrach, ale i adekvátnej rýchlosti a sile. Deväťmesačné úsilie drobného telíčka našich ratolestí, ktoré vyústi do takého dokonalého vzoru, akým je lezenie po štyroch. Komplikovaný, aj keď na prvý pohľad jednoduchý pohyb, ktorý zo svojej človečenskej výšky odmietame akceptovať. Všemožným úsilím staviame lezúňa na nohy, chváliac sa predčasnou dokonalosťou našej krvi, ktorá je už konečne na vlastných. Nechtiac nedovolíme dozrieť chrbticovej pružine a tá nejaký čas síce hrdinsky znáša neustálu záťaž príťažlivosti matky zeme, ale skôr, či neskôr uhne a podrobí sa jej. Celoživotné nešťastie v podobe skoliózy je na svete.

Čo je také úžasné na modeli lezenia? Laickým pohľadom vidíme bleskový pohyb drobca, akým sa dostane všade. Je síce rýchly ako blesk, ale nie náhodný. Je v ňom matematická presnosť štvrtinového alebo trojštvrtinového vzájomného posunu pravej ruky a nohy, zatiaľ čo ľavostranné sú vo vzťahu presne opačnom. Cyklus oboch rúk, či nôh je posunutý presne o polovicu. Lopatka je ideálne fixovaná deviatimi zubami jej dolného stabilizátora o hrudník. Trojuholníková kosť sa tým nastaví tak, aby oveľa väčšia hlavica ramenného koštiaľa trafila do menšej jamky a nebehala kade-tade. Umravnená paža už neskôr nerobí vrásky na čele vyrasteného potomka a verne mu slúži zavesená v pevnom, ale pružnom prstenci svalovej manžety. Pritom sa už o zem oprieť nemusí, len výnimočne, keď telo stratí koordináciu a na chvíľu sa vráti k štvornožkovaniu. Panva je v inej situácii. V začiatkoch sa len s veľkými ťažkosťami oslobodzuje od tesného spojenia s bedrom. Jej pohyby zo strany na stranu sa ale nepáčia chrbtici, takže požiada o pomoc hlavného dirigenta. Pod jeho taktovkou sa bedrový kĺb naučí samostatnosti, ale len potiaľ, aby sa stal ďalším dokonalým členom špičkového orchestra. Lezúcemu potomkovi už potom nikto nestačí a nohy sú konečne pripravené na posledné štádium temer ročného dozrievania. Prichystaná je i osová pružina, ktorá sa vycibrila v skríženom modeli,  svojou pružnosťou ničím nezaostáva za mačkovitou šelmou a s jej pomocou ľudské mláďa hravo prekonáva menšie i väčšie prekážky. Človieča sa môže odkloniť od vzdialených levích príbuzných, preniesť váhu na zadné a odbremeniť predné nohy.

Podporujme preto naše ratolesti v pohybe po štyroch a aj keď už zvládajú prvé samostatné krôčky. Doprajme si s nimi hravé šantenie na zemi. Malé levíčatá budú vďačne preliezať cez naše telá. Príjemný spôsob ako prispieť k pohybovej dokonalosti trebárs i budúcich parketových levov a levíc.

Autor článku


detská a rehabilitačná lekárka